Dataskyddspolicy

Behandling av personuppgifter hos Pollux Ytbehandling AB

Här finns information om hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den gällandeDataskyddsförordningen,GDPR.

Vår dataskyddspolicyförklarar följande;
• vilka personuppgifter vi lagrar
• vad vi gör med dem
• vilken lagligt rätt stödjer vi oss på vid olika behandlingar
• vem som har tillgång till uppgifterna
• när vi raderar dem

Vilka personuppgifter lagrar vi?

När vi lägger upp er som kund i vårt administrativa program anger vi företagsuppgifter och kontaktuppgifter som ni väljer att dela med er till oss. Som namn, telefonnummer och mailadress. I löneprogram för anställda lagras namn, adress, personnummer samt en anhörigs telefonnummer. I leverantörsregister anges företagsuppgifter och kontaktuppgifter som ni väljer att dela med er till oss. Viss registrering av enskild firma görs. Kontaktuppgifter på vår webbplats finns.

Vad gör vi med personuppgifterna?

Vi använder dem för att ge bästa service till kunder, de krävs för att kunna fakturera utfört arbete och för att snabbt komma i kontakt med rätt person, då det behövs. Leverantörers kontaktuppgifter använder vi vid orderläggning. Anställdas uppgifter är för registrering av löner och rapportering som krävs till myndigheter. För att komma i kontakt med medarbetare och vid akut situation, dennes anhörig. Kontaktuppgifter på vår webbplats är en service för att direkt komma i kontakt med rätt person.
Vilken laglig rätt stödjer vi oss på vid olika behandlingar?

Bokföringsskyldigheten som anges i bokföringslagen. Registrerade har lämnat sitt samtycke för behandlingen.Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal.

Vem har tillgång till uppgifterna?

Dina personuppgifter används av Pollux Ytbehandling och av de företag som agerar som personuppgiftsbiträden för Pollux Ytbehandling. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till några andra bolag om vi inte måste göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Behandlingen av uppgifterna kommer pågå i 3 år. De registrerade har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke eller ändra i uppgifterna. Så länge vi inte är skyldiga enligt lag, te x bokföringslagen, att behålla uppgifterna.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor om integritet och dataskydd genom att maila oss på info@polluxytbehandling.se