Vi utför elpolering av rostfritt stål. Elpolering används mycket inom livsmedelsindustrin och på allt från rostfria räcken till medicinska instrument.

Elpolering

Elpolering av rostfritt är el(ektrolyt)polering vilket är en galvanisk metod varigenom mikrostrukturen i ytan förändras. Man får en avverkning som är störst på topparna i ytstrukturen och något mindre i dalarna. Härigenom blir ytan jämnare och allteftersom avverkningen ökar, också blankare. Ytan får heller inte som vid maskinell slipning och polering några porer och inneslutningar utan blir homogen och aseptisk.

Vi utför elpolering av rostfritt stål. Elpolering används mycket inom livsmedelsindustrin och på allt från rostfria räcken till medicinska instrument.

Kapacitet

Vi kör elpolering i en line med två processbad med åtföljande efterbehandlingar. I de fall kunden önskar kan vi avsluta processen med en passivering av godset.

Med våra manuella liner kan vi hantera komplexa detaljer. Badens storlek är 1000x1200x3000 mm.