Pollux Ytbehandling utför ytbehandling av aluminium och rostfritt stål. Våra kunder är tillverkande verkstäder i många olika branscher. Företaget har varit verksamt sedan 1979.

Pollux Ytbehandling


Vi lägger stor vikt vid att förvalta kärnvärden och ansvar, samt arbeta med ständig förfining och ett gott arbetsklimat.

Verksamheten är tillståndspliktig och myndigheter, som ser till att tillstånd och miljökrav efterlevs, har alltid setts som en resurs av företaget. Vilket lett till besiktningsutlåtande som visar på starkt miljötänk från företagets sida, som verkar med minsta möjliga miljöpåverkan.

Vision


Vår vision är att skapa ett bättre flöde i tillverkningskedjan för industrin.

Affärsidé


Att erbjuda ytbehandling av hög kvalitet. Till företag i tillverkningsindustrin, som i vår kunskap, erfarenhet och tillgänglighet upplever ett ökat kundvärde.